Máme přijmout euro? Naštvané matky říkají NE!

Připravili jsme pro vás přehled všech nejdůležitějších argumentů PRO a PROTI. Argumenty jsme podpořili odkazy na podrobnější články. Rozhodovat o zásadních věcech máme vždy s chladnou hlavou a racionálně. Pro nás je důležité uchování svobody a nezávislosti, přijmout euro znamená podřízení se a vazalství.
5. 2. 2018 15:00 | Link: http://nastvanematky.cz/node/563

Výhody:

● dovozcům i vývozcům odpadne kurzové riziko, dále odpadají náklady na poplatky za převody mezi € a korunou

● může to přilákat zahraniční investory a naopak to otevře více možností v zahraničí pro naše podnikatele

 

Nevýhody:

● ztratíme kontrolu nad měnovou politikou státu, protože BUDEME PODLÉHAT Evropské centrální bance (ECB) a jejím úrokovým sazbám, které jsou nyní 0,0

● už si nebudeme moci upravit kurz tak, aby se tím vyrovnaly ekonomické šoky

● ECB na nás nebude při svých opatřeních brát ohled, ČNB sleduje ekonomický vývoj v zemi a dle toho upravuje úrokové sazby         

● vstupem do eurozóny budeme zataženi do jejích stávajících závažných problémů a není to jen Řecko, italský bankovní systém stojí na hliněných nohách

● je naivní se domnívat, že už nikdy žádná velká ekonomická krize nepřijde, poslední záchranou může být devalvace vlastní měny

● vstupovat do eurozóny s kurzem okolo 25-26 Kč za euro je pro nás nevýhodné, shodli se na tom mnozí ekonomové

● ČR by povinné příspěvky do záchranných fondů přišly na stovky miliard korun

 

Občané ČR by si měli položit otázku, zda skutečně chtějí z vlastních kapes přispívat na „zachraňování“ států, které jejich nezodpovědné vlády přivedly do   

potíží. Nakonec loni vyšla najevo pravda: nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem přiznal, že byly zachraňovány BANKY, tj. privátní instituce (!), které

v časech dobrých si nechávají zisky pro sebe a v časech zlých (způsobených spekulacemi či neschopností politiků) vyžadují sanaci na úkor daňových

poplatníků. Za tzv. záchrannými fondy tedy není nic menšího, než zase finanční systém, který kontroluje úzká skupina lidí a bohatne na úrocích či jiných transakcích. ČR se sice při vstupu do EU zavázala euro přijmout, ale tehdy řeč o tom, že budeme muset posílat NAŠE peníze CIZÍM státům, nebyla.

Nakonec ani ČNB zatím přijetí eura nedoporučuje právě kvůli nevyřešeným problémům v eurozóně. Také zaostáváme ve výši mezd a rizikem je demografický vývoj u nás. 

 

Odkazy:

EKONOM: Česko může zaplatit do záchranného fondu eurozóny až 350 miliard korun - https://byznys.ihned.cz/c1-57595390-ekonom-cesko-muze-zaplatit-do-zachranneho-fondu-eurozony-az-350-miliard-korun

Banky, ne lidi. Dijsselbloem promlouvá o Řecku - http://casopisargument.cz/2017/11/17/banky-ne-lidi-dijsselbloem-promlouva-o-recku/

Hana Lipovská: Pád Říma a úpadek eura - http://institutvk.cz/clanky/937.html

Nepřijímejte euro, je to nepovedený projekt, říká německý ekonom Hans-Werner Sinn - http://ekonom.ihned.cz/c1-65667510-euro-je-nepovedeny-projekt

Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura - https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2017/20171222_sladenost_2017.html

Přijetí eura není nyní v zájmu ČR - http://www.ods.cz/clanek/13622-prijeti-eura-neni-nyni-v-zajmu-cr

Na kolik by nás vyšlo přijetí eura dnes? Dočteme se na str. 22 v dokumentu Ministerstva financí ČR a České národní banky: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2017.pdf

 

Připravil kolektiv Naštvaných matek

 

 

 

 

Další články, blogy, videa

Právní zdůvodnění nutnosti zachovat manželství jako výlučný vztah muže a ženy.
Přetiskujeme článek Daniely Kovářové ze serveru Info.cz. Zamýšlí se nad tím, jak má být regulováno chování mezi muži a ženami. Podle ní je výchova k...
K výročí 100 let republiky poskytl Martin Konvička rozhovor Parlamentním listům. A protože velmi dobře popisuje nadčasová témata - jako je náš vztah...
Vysokoškolský učitel Hans-Ueli Vogt objasňuje, proč by neměla Spolková rada migrační pakt podepisovat. Jeho argumenty jsou naprosto zásadní. Stejně...
Petr Piťha je moudrý a odvážný. Ve svém projevu apeloval na občany, aby bránili ratifikaci Istanbulské úmluvy, která legitimizuje rozvrat naší...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.